Yaşam Tarzı'na Dair Popüler Başlıklar

İdealist Ne Demek?

İdealist ne demek? diye anlayabilmek için, idealizmin anlamını kavramak gerekir. Sözcüğün kökenine ilk olarak Antik Yunan’da rastlanıyor. Helenistik çağdan kalma Platon eserlerinde idealizm kavramını görebiliriz.

İdealizm Nedir?

Genel itibariyle hayatta bir amaç olması gerektiğini savunan felsefeye idealizm diyebiliriz. İdealist, belirlediği amaç doğrultusunda hayatını idame ettirir. Yani idealizm felsefesini benimser.

Kişinin kendini gerçekleştirmesini öğütleyen bu sözcüğe, sosyoloji, tarih ve felsefe gibi bilim dallarında da rastlarız. İdealizmin ve idealistlerin temel prensipleri şunlardır:

 • Bireyler, toplumları oluşturur. Bireylerin kendini geliştirmesi, toplumun gelişmesini beraberinde getirir.
 • Bir norm disiplini benimsenmelidir. Bağlanacak ve uğruna yaşanacak bir amacın varlığı İdealizm felsefesinde gereklidir.
 • İdealist felsefede varlığın ulvi ögesi düşüncedir. Düşünmek, salt zihinsel yapıların eyleme geçmesini sağlar.
 • İdealist kimse, idealizmin temelinde yatanları bilir. Dolayısıyla, kendi zihninin ürünlerini keşfedebilir.
 • İdealizm felsefesi, materyalist, somut bir tutumun aksini iddia eder. İdealizm felsefesi, basitçe yapılan her şeyin düşüncenin bir sonucu olduğunu savunur.

İdealistler Kimlerdir?

İdealist sayılmak için bir lider, yönetici ya da üst mevkii olmaya gerek yoktur. Bir lider, yalnızca aklına uygun yaşıyorsa idealist sayılabilir. Diğer yandan, idealist kimselerin hayatlarında düzenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Bir amaca bağlanarak yaşamak, kişinin kendini disipline etmesine sebebiyet verir. İdealist insanlara şöyle örnekler verebiliriz:

 • Rönesans Nedir?
 • Etik bir çerçeve içerisinde bilgi aktarmayı amaç edinen bir öğretmen, bir idealist sayılabilir.
 • Topluma zafer kazandırmayı hedefleyen bir asker, bu yönde ilerlediği müddetçe idealisttir.
 • Şirketini kamu yararına yöneten ve çalışanlarına bu etik prensibi aşılayan bir yönetici, idealist olabilir.

İdealizmin Sınırları

 • İdealara bağlı yaşayarak adımlar atan insanların, idealist sayılabilmeleri için etik sahibi olmaları gerekir.
 • Çalarak yükselmeyi hedefleyen bir işveren, etik sahibi değildir.
 • Kişisel çıkarlarını önemseyen pragmatist, yani faydacı, insanlar idealist sayılmazlar.
 • Kendini geliştirmek fikri, idealizmin temelinde yatar. Ancak kendini gerçekleştirmek ve kendini düşünmek arasında ince bir çizgi mevcuttur. İdealistlerin bu çizgiyi iyi belirlemeleri ve aşmamaları gerekir.
 • İdealist yaşam, yarışın hakim olduğu bir atmosfer yaratmamalıdır. Bireyler kendileri için yaşayarak toplum için yaşamalılardır. Doğru adımlar ancak böyle atılabilir.

İdealist Yaşamak Neden Önemlidir?

İçerisinde bulunulan koşulları iyileştirmek, iyi bir yaşam sürmenin temelidir. Bu koşulların iyileştirilmesi bireysel faaliyetlerle kısıtlı kalamaz. Aslen kendini düşünmek, diğer insanları düşünmektir. Bencillik ise kişinin kendine de yarar sağlamaz. İdealist yaşamanın önemi, şunlarla açıklanabilir:

 • Hayat amacı bulunmuştur ve yaşamın bir anlamı vardır.
 • İdealizm nedir?, boşluğa düşülen ve depresyonu tetikleyen bir yaşamın önüne geçer.
 • Toplumu ve içerisinde bulunan bireyleri iyiye götürmek, idealist olmaktan geçer. Kişinin kendini iyiye götürmesi, toplumu da doğruya götürür.
 • Sahip olunan etikten ötürü toplumda suç oranları azalır. Mahkum kişiler, onlar için doğru olacak şekilde ıslah edilir. Böylelikle yobazlaşmış disiplin kültürleri ortadan kalkar.
 • Bireyin iyiliğini düşünmek, etkileşimde bulunduğu diğer bireyleri iyileştirmek anlamına gelir.
 • Bir insan, içerisinde yaşadığı toplumu tamamen iyi yönde etkileyebilir. Ardından, toplumlar birbirlerini etkilemeye başlarlar.
 • İdealist felsefe kamu yararını etik bir doğru olarak kabul eder. Çoğullaştırılarak benimsenen etik değerler, dünyayı olumlu şekilde etkiler.

İdealist Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Sahip olunan şartların dışına çıkarak düşünmek, büyük resmi görmektir. Gerçekten ne yapmak ve ne olmak istediğinizi bulmak için çaba harcamalısınız. Bu yönde çeşitli kitaplar okuyup makaleler inceleyebilirsiniz. Böylece, olmak istediğiniz kişiyi bulabilirsiniz. Kendinizi gerçekleştirerek, iyi bir dünya kurabilir, kendi küçük dünyanızda mutlu olabilirsiniz. Disiplin sahibi olup özgeci bir tavır sergilemek, arzu ettiğiniz başarıyı elde etmenizi sağlar. Kazanılan edinimler ve başarılar, sizi mutlu bir insan kılar. Böylece kendinizi gerçekleştirerek, idealist bir insan olabilirsiniz. İdealist ne demek? sizler için bu şekilde açıklamaya çalıştık.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu