Rastgele Konular Hakkında Bilgiler

Heteroseksüel Ne Demek? Kime Denir?

Heteroseksüel ne demek? kime denir?, bir cinsel yönelim olarak heteroseksüellik, karşı cinse duyulan istikrarlı duygusal ve cinsel ilgi olarak tanımlanabilir. Bu yönelim ve davranışsal eğilimler, aynı zamanda yönelimin doğasına dayalı bir bireysel kimlik gelişimiyle sonuçlanmaktadır. Heteroseksüel kelimesi, aynı yönelimleri paylaşan insan gruplarıyla bir arada bulunan kimselerden bahsetmek namına da kullanılabilir. İthafen birey buna dayalı kimlik geliştirmekle kalmaz, topluluk bilinci de kendisininkine benzer yönelimlerle çevrelenmiş olur.

Heteroseksüel Nedir?

Cinsel ve/veya romantik olarak sadece karşı cinsten etkilenen insanlara heteroseksüel denir. Heteroseksüel bireyler sadece karşı cinsten etkilenirler ve bu yönlerde sadece karşı cinsle temas halinde bulunurlar. Dolayısıyla, heteroseksüel bir erkek cinsel veya romantik olarak yalnızca kadınlardan etkilenir. Heteroseksüel bir kadın da, aynı şekilde, sadece erkeklerden etkilenir.

Dünyada yer alan çeşitli kültürlere baktığımızda, heteroseksüelliğin en yaygın cinsel yönelim olduğunu görürüz. Çeşitli dini efsanelerden tarihsel öğelere, heteroseksüelliğin toplumlardaki baskınlığı rahatlıkla gözlemlenebilmektedir. En yaygın yönelimler arasında, heteroseksüelliğin hemen ardından da biseksüellik ve homoseksüellik gelmektedir. Bunlarla birlikte, cinsel yönelimlerin ardında yatan bilimsel sebepler tam olarak bilinmemektedir. Cinsel yönelim üzerine, geniş çaplı destek kazanan bir teori de bulunmaz. Ancak büyük ağırlıkta sosyal olmayan koşullardan kaynaklandığı düşünülmektedir, özellikle de erkekler için. Sosyal koşullardan çok çevresel, kalıtsal ve hormonal etkenlerle belirdiği düşünülen yönelimler, bir seçim olarak değerlendirilemez.

Hayvanlarda Heteroseksüellik

Heteroseksüellik ve heteroseksüel davranışlar, üreme namına gerekli olduğu için tüm memeli hayvanlarda gözlemlenmektedir. İnsanlar dışındaki canlılarda cinsel davranışlar, dolayısıyla da hayvanlarda heteroseksüellik, düşündüğümüz kadar basit olmayabiliyor. Çoğu canlı türü insanlara benzer davranışlar sergilese de un böcekleri örnek bir karşıtlık oluşturmaktadır.

Üremek isteyen erkek un böcekleri, dişiyle temasa geçmeden önce birbirleriyle ilişkiye girerler. Erkek un böceği, başka bir erkek un böceğine arkadan yapışır ve ona sperm depolar. Ardından da sperm depolanan erkek, dişiyle temasa geçer. Bu davranış, eski ve düşük kaliteli spermleri ortadan kaldırmak için bir taktik olarak görülmektedir. Dolayısıyla un böceklerinin homoseksüel davranışı, aynı zamanda spermi süzgeçten geçirme işlemi olarak da değerlendirilebilir.

Hayvanlarda Homoseksüellik Örnekleri

Diğer benzeri örnekleri inceleyelim:

  • Seks düşkünü akrabalarımız olarak bilinen bonobo maymunları, zevk aldıkları için homoseksüel davranışlarda bulunmaktadırlar. Zevkten de öte, homoseksüel davranışın aralarındaki bağları güçlendirdiği ve sosyal yapılarındaki gerginliği ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir.
  • Gözlemci ve bilim insanı Paul Vasey, 20 yıldır makak maymunlarını gözlemlemektedir. Ekibiyle yaptığı gözlemler sonucu makak maymunlarında eşcinsel davranışlar gözlemlemiştir. Birbiriyle cinsel birliktelik yaşayan iki dişi makak maymununu gördüğünde, bunu yapma sıklıkları onu büyülemişti. Dişi makak maymunlarının bunu sırf cinsel zevk için yaptığını söyleyen gözlemci, şaşkınlığını ifade ediyor. “Gruptaki çoğu dişi bu davranışta bulunuyordu. Buna tanık olan erkek makak maymunları ise parmakları kıpır kıpır, kenarda oturup izliyorlardı. Bunun ardında yatan evrimsel bir sebep olmalı!”
  • Yaşam boyu çift halinde yaşamasıyla bilinen albatros böcekleri, bahsimizde Hawaii’de yer almaktadır. Bu çiftlerin üçte birini dişiler oluşturur.

Heteroseksüel Kelime Kökeni

Hetero ön eki, Yunanca “heteros” kelimesinden gelmektedir. Heteros; ikilideki ikinci şahıs, öteki kişi, karşı taraf, normallik dışı kişi gibi anlamlara karşılık geliyor.

Heteroseksüel kelimesi, kökenini on dokuzuncu yüzyıl kişi taksonomisinden almaktadır. Heteroseksüel kelimesi, homoseksüel kelimesiyle birlikte 1869 yılında kullanıma kazandırılmıştır. Kelimeleri ilk bulan ve kullanan Karl Maria Kertbeny, Avusturyalı bir gazetecidir. 1900’lü yıllara kadar yaygın kullanımı yokken, 1923 yılında ilk kez bir sözlükte bahsi geçmiştir. 1923’teki Mariam Webster Uluslararası Sözlüğü, homoseksüelliği “karşı cinsten birine duyulan aşırı cinsel istek” olarak tanımlamıştır. Ardından çıkardıkları diğer baskıda “karşı cinse duyulan cinsel arzunun belirginleşmesi; normal cinsellik” olarak tanımlamışlardır.

Geçen yıllarla kullanımı yaygınlaşan kelime, argoda “hetero” veya “düz” şeklinde kısaltılabilmektedir. Bu kullanım popüler kültürde yaygınlaşmış bulunsa da, kullanımı eşcinsel bireyler tarafından yaygınlaştırılmış ve normalleştirilmiştir.

Dilerseniz Aseksüel Ne Demek? sorusunu cevapladığımız içeriğimize de bağlantıdan erişebilirsiniz.

Türkiye’de Heteroseksüellik

Türkiye’de bu yönde geniş çaplı araştırmalar bulunmadığından, demografideki cinsel yönelim dağılımı bilinememektedir. Ülkemizde bu yönde araştırmalar yapılmadığından veri dağılımını bilemiyor olsak da bu tahminlere engel olmayabilir. Cinsel yönelimlerin toplum ve kültüre göre değişmediği, dolayısıyla tüm toplumlarda birbirine yakın oranlarda olduğu düşünülmektedir. Verilerde görülen değişiklikler ise insanların yasal ve sosyal ifade özgürlüğüne eş orantılı olarak tanımlanmaktadır. ABD’de erkeklerin ortalama %5,5’i homoseksüel davranışlarda bulunurken, kadınlarda bu oran %2,5 olarak görülmüştür. Heteroseksüel ne demek? sorusunun cevabını bu şekilde sizler için cevapladık.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu