Yaşam Tarzı'na Dair Popüler Başlıklar

Feodalite Nedir?

Orta Çağ’ın en hâkim ekonomik ve siyasi terimi olan feodalite gerek siyasi gerekse ekonomik tarihe ilgi duyan herkesin bilmesinin elzem olduğu bir kavramdır. Yaklaşık 500 yıl boyunca tüm Avrupa toplumlarını şekillendiren bir olgu olan feodalite nedir?

Feodalizm terimi, dokuzuncu yüzyılın sonlarında ortaya çıkan ve Orta Çağ’da Avrupa’da hüküm süren siyasi, sosyal ve ekonomik koşulları tanımlamak için kullanılır. Feodalizmin temel özelliği, küçük bir üst sınıfın (üst düzey din adamları ve soyluların) geniş kitleleri (köylüleri ve sıradan insanları) yönetmesi ve onlar üzerinden zenginleşmelerini sağlamasıdır. Orta Çağ’da insan hayatı, her alanda sürekli olarak feodalizm tarafından şekillendirilmiştir.

Feodalite Etimolojisi ve Tarihi

Feodalizm ya da Feodalite kelimesi, derebeylik olarak tercüme edilen Latince “feudum” teriminden gelir. Bir asilzadeden, genellikle aynı zamanda soylulara ait olan bir toprak sahibine ödünç verilen toprak, feodal ilişkilerle düzenlenirdi. Politik, ekonomik ve sosyal bir sistem olarak feodalizm terimi, Fransa’da, sıradan köylülerin, zanaatkarların ve işçilerin sistem tarafından sömürüldüğü gerçeğini kabul eden Fransız Devrimi ile bağlantılı olarak yıkıldı. Almanya’da feodalizm terimi ancak 19. yüzyılda bu yönetim sistemini “Das Kapital” adlı eserinde tanımlayan ve feodalizmi kapitalizmin bir ön aşaması olarak sınıflandıran Karl Marx’ın yazıları aracılığıyla halka yayıldı.

Erken Orta Çağ’da feodalizmin ortaya çıkmasının sebebi, altıncı yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun çöküşüydü. Göçlerden sonra, eski Roma bölgelerinde çok sayıda Germen krallığı ortaya çıktı. Bu sisteme göre bir vasal, kralına ve derebeyine bağlılık yemini ederek köylüleri de kendine bağımlı kıldı ve sistem böyle işledi. Eskiden özgür olan çiftçiler, feodalizmin ortaya çıkması ile birlikte artık işledikleri toprağın sahibi değil, yalnızca kiracılarıydı.

Feodalitede Derebeylik

Feodal sistem ve onun vergi alma sistemi, siyasi, ekonomik ve sosyal bir sistem olarak feodalizmin en önemli yapı taşlarıdır. İşlenebilen topraklar, vasal ve üst düzey mülk sahibi ve onlar arasındaki tüm bu ilişkiler feodal sistem aracılığıyla düzenleniyordu. Feodal alıcılar çoğunlukla araziye zaten sahip olan alt soylular etrafında yoğunlaştı.

Vasallar, beyliği kullanma olanağına karşılık, feodal lorda hizmet vermeyi üstlendiler ve ona toprağın gelirinde bir pay teklif ettiler. Hizmetler idari görevleri içeriyordu, aynı zamanda saldırı savaşlarında ve savunma durumunda askerlik hizmetinin sağlanmasını da bunlara dahildi.

Bununla birlikte, feodal lord, toprağın yasal sahibi olarak kaldı ve haklarını (çoğunlukla ömür boyu) vassallara devretti. Her ikisi de karşılıklı sadakat ve saygıya birbirlerine bağlıydı. Basit bir formülle, feodal ilişki, efendi adına “güvenlik ve koruma” ve vasal adına “tavsiye ve yardım” olarak özetlenebilecek karşılıklı yarar içeren bir anlaşmaydı. Feodal sistem aristokrasinin zirveye çıktığı Fransız Devrimi öncesi kısa döneme kadar devam etti. İlgili hükümdar, kral veya imparator, tüm toprakların gerçek sahibi olarak en yüksek efendiydi ve düklere veya prenslere tımarlar verdi. Söz konusu dükler ve prensler ise alt soyluların üyelerine tımar verdi ve feodalizmin genel sistemini bu durum oluşturdu.

Feodalite ve Malikane Usulü

Malikane yönetimi sistemi, feodalizme benzer şekilde işliyordu. Burada da sözleşmeli bir ortak, diğer araziyi ekime uygun hale getirdi. İkisinin arasındaki belirleyici fark, temel mülkiyet yapısında yatmaktaydı. Vasal kendi topraklarının en azından bir kısmına sahipken, toprak sahibine bağımlı olan çiftçinin kendi toprağını satın alması yasaklandı.

Ayrıca, çiftçi daha fazla yükümlülük altına girmek zorunda kaldı. Bu nedenle, toprak sahibine, her zaman öncelikli olarak yapılması gereken hizmetleri toprakları üzerinde sağlamak zorundaydı. Örneğin hasat zamanıysa, önce toprak sahibinin tarlalarının hasat edilmesi gerekiyordu, bu da hava koşullarına bağlı olarak çiftçinin kendi hasadı için sorun yaratabiliyordu. Ayrıca çiftçiler, tarım ve hayvancılıktan elde ettikleri gelirin bir kısmını da toprak sahibine aktarmak zorunda kaldılar.

Dilerseniz Liberalizm Nedir? sorusunu cevapladığımız içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.

Bu vergilere ek olarak, çiftçiler gelirlerinin onda birini kiliseye ödemek zorunda kaldılar. Bununla birlikte, ödeme miktarı sabit olduğundan ve hasattan elde edilen gelirdeki dalgalanmalar hesaba katılmadığından, bu oran genellikle yüzde ondan çok daha fazla bir miktara karşılık geliyordu. Çiftçiler yalnızca ekonomik açıdan toprak sahibine bağımlı değillerdi. Aynı zamanda kendilerini etkileyen anlaşmazlıklarda onları kullanan toprak sahiplerinin yargı yetkisine de tabiydiler. Buna ek olarak, ev sahipleri, evlenmek isteyen çiftçilerin evlenmelerini yasaklama veya ikametgâh belirleme hakkı gibi, çiftçilerin kendi kaderini tayin hakkını büyük ölçüde kısıtlayan başka haklara da sahipti. Çiftçilerin, acımasız cezai önlemler tehdidi altında toprak sahiplerinin iradesine karşı araziyi terk etmeleri yasaklandı. Feodalite nedir? sorusuna cevap verdiğimiz içeriğimiz genel olarak bu şekildeydi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu