Rastgele Konular Hakkında Bilgiler

Ameliyata Girerken Okunacak Dualar

Yoksulluk, hastalık, sıkıntılı dönemlerin tümü bizi maneviyata yaklaştıran anlardır. Dünyada yaşanılan her bir olumsuz durum, Allah ile olan irtibatımızı güçlendirmektedir. Ameliyat gibi ciddi operasyonlar da bu kaygılı durumlara bir örnektir. Ameliyat sürecini daha huzurlu ve kolay geçirmek isteyenler için bu nedenle ameliyata girerken okunacak dualar listesini derledik.

Ameliyata Girerken Hangi Dua Okunur?

Hz. Muhammed (s.a.v), hadis-i şeriflerinde, “Müslümanın ayağına batan dikene kadar başına gelen her türlü yorgunluk, hastalık ve üzüntü, onun affına vesiledir” buyurmuşlardır. Bu nedenle ameliyat gibi ciddi bir operasyona dahi bu bilinçle girmek çok daha rahat ve huzurlu hissetmenize neden olacaktır.

Müslümanlar, darlıkta ve bollukta, hastalıkta ve sağlıkta Allah’a tevekkül etmekle yükümlüdürler. Bu nedenle ameliyat gibi zorlu bir süreçte dahi bu bilinci kaybetmemeye çalışmak gerekir. Tevekkül bilincine sahip olan herkes, operasyon için gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra daha sakin bir ifade ile bekleyeceklerdir.

Bekleme sürecinde manevi tedbirlerle de durumu olumlu his ve dualarla desteklemek mümkündür. Ameliyata girmeden önce okuyacağınız bazı dualar, şifaya kavuşmanızı ve daha rahat bir operasyon süreci geçirmenizi sağlayacaktır.

Hastalık durumlarında Müslümanların sık sık başvurduğu ve yüzyıllardır Peygamberlerden ve Allah dostlarından öğrenilen çeşitli dualar vardır. Özellikle Resûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimizin hasta birini ziyaret ederken okuduğu dualar, hadis kitaplarında mevcuttur.

Hadislerde geçen dualara ek olarak bazı surelerin de özellikle hastalık durumlarında inanarak okunması gerektiği bilinmektedir. Bu sureler:

  • Yasin Suresi,
  • Haşr Suresi’nin son üç ayeti,
  • Ayete’l Kürsi,
  • Fatiha Suresi’dir.

Bu sureleri belirli bir tertiple hastanın kendisi okuyabileceği gibi onun üzerine de bu sureler okunabilir.

Hz. Muhammed’in Hastalar için Okuyup Önerdiği Dualar

  1. Muhammed, Müslümanların yalnızca manevi dünyası için değil maddi dünyası için de bir nur ve şifa kaynağı idi. Hz. Peygamber, hasta ziyaretlerine oldukça önem verir ve birinin hastalandığını duyduğu zaman dua etmek için onu ziyaret ederdi. Bu ziyaretleri sırasında ise şu duaları ettiği kaydedilmiştir:
  • Es’elü’llâhe’l-azîm. Rabbe’l-arşi’l-azîm en yeşfiyeke.
  • (Arşi’l Azim’in Rabbi olan Allahû Azîmüşşan’dan sana şifa vermesini dilerim.)
  • Muhammed (s.a.v) yine hasta birini ziyaret ettiğinde elini ziyaret ettiği hastanın alnına koyarak şöyle duâ ederdi:
  • “Allahümme Rabbenâ ezhibi’l-be’se, işfi, ente’ş-şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen.”
  • “Bütün insanların Rabbi olan Allah’ım, bu hastanın acı ve ıstırabını gider, şifa ver. Şifayı veren yalnız sensin. Senden başka şifa verecek yoktur, bu hasta kuluna da hastalıktan eser kalmayacak şekilde şifalar ihsan eyle. (Âmin)”

Hasta birine şifa salavatı olarak geçen salavatı da okuması önerilmektedir. Yahut bir başkası da hasta için bu salavatı okuyabilir.

Kur’an-ı Kerim’den Şifa Ayetleri

Ameliyata girmeden önce okunabilecek diğer dualar ise Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde öğrenilmektedir. Buna göre Kur’an’da bulunan şifa ayetleri ameliyata girecek kişi tarafından veya bir başkası tarafından ona okunabilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de şifa ayeti olarak yer alan ve yaygın olarak bilinen altı ayet bulunmaktadır.

Fussilet Suresi 44. Ayet:

“…kul huve lilleżîne âmenû huden ve şifâ/(un) velleżîne lâ yu/minûne fî âżânihim vakrun ve huve ‘aleyhim ‘amâ(en) ulâ-ike yunâdevne min mekânin ba’îd(in).”

“…De ki: ‘O, imân edenler için bir hidâyet vesilesidir ve bir şifadır.’ Ve o kimseler ki (yine de) imân etmezler. Onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Ve o (Kur’an), onlara karşı bir körlük ve şüphedir. Sanki onlara uzak bir mekândan nidâ olunuyor gibidir.”

Şura Suresi 80. Ayeti:

“Ve-iżâ meridtu fehuve yeşfîn(i)”

“Hastalandığım zaman bana şifâyı veren O’dur.”

İsra Suresi 82. Ayeti:

“Venunezzilu mine-lkur-âni mâ huve şifâun verahmetun lilmu/minine velâ yezîdu-zzâlimîne illâ ḣasârâ(n)”

“Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir, zalimlerin ise ancak zararını arttırır.”

Nahl Suresi 69. Ayeti:

“Summe kulî min kulli-śśemerâti feslukî subule rabbiki żululâ(en) yaḣrucu min butûnihâ şerâbun muḣtelifun elvânuhu fîhi şifâun linnâs(i) inne fî żâlike leâyeten likavmin yetefekkerûn(e)”

“(Arılara hitaben) Sonra meyvelerin hepsinden ye de (bal yapmak için) Rabbinin kolay kıldığı yollara git. İçlerinden renkleri çeşit çeşit bir şerbet çıkar ki onda insanlık için bir şifa vardır. Şüphesiz ki, bunda düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.”

Yunus Suresi 57. Ayeti:

“Yâ eyyuhâ-nnâsu kad câetkum mev’izatun min rabbikum ve şifâun limâ fî-ssudûri vehuden verahmetun lilmu/minîn(e)”

“Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidâyet ve bir rahmet gelmiştir.”

Tevbe Suresi 14. Ayeti:

“Kâtilûhum yu’ażżibhumu(A)llâhu bi-eydîkum veyuḣzihim veyensurkum ‘aleyhim veyeşfi sudûra kavmin mu/minîn(e)”

Dilerseniz Yaşam Tarzı kategorisi altında listelediğimiz içeriklerimize ulaşabilirsiniz.

“Onlar ile savaşın. Onları Allah Teâlâ sizin ellerinizle mağlup ve rüsva etsin. Onlara karşı size zafer nasip etsin ve müminlerden olan bir zümrenin göğüslerine şifa nasip eylesin.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu